929: Αναδιανεμητικές πολιτικές στην Ευρώπη

Νίκος Κουτσιαράς

Περιγραφή

Το μάθημα αποβλέπει στη συστηματική περιγραφή και εξήγηση της εξέλιξης των πρωτογενών οικονομικών ανισοτήτων, δηλαδή της διανομής των αποδοχών από την οικονομική δραστηριότητα, καθώς και των εισοδηματικών ανισοτήτων, γενικότερα, στις ευρωπαϊκές οικονομίες, ιδίως κατά τη διάρκεια της μεταπολεμικής περιόδου. Αποσκοπεί, επίσης, στη συγκριτική παρουσίαση και ανάλυση των αναδιανεμητικών πολιτικών των ευρωπαϊκών κρατών - κυρίως των συστημάτων φορολογίας και μεταβιβάσεων - και στην εξέταση της πολιτικής οικονομίας της συγκρότησης και μεταρρύθμισής τους.

 

Οι ηλεκτρονικές σημειώσεις των διαλέξεων είναι αναρτημένες στον δικτυακό τόπο www.poleconomix.gr.

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Ημερολόγιο