912: Ευρωπαϊκή Οικονομία

Νίκος Κουτσιαράς

Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξέταση της εξέλιξης των ευρωπαϊκών οικονομιών, ιδίως κατά τη διάρκεια της μεταπολεμικής περιόδου. Ειδικότερα, συζητούνται οι συγκριτικές οικονομικές επιδόσεις των κρατών της δυτικής και ανατολικής Ευρώπης, επισημαίνονται οι μακροχρόνιες τάσεις και οι βραχυχρόνιες διακυμάνσεις τους και, επίσης, εξετάζεται η σχετική σημασία της γεωγραφίας, της οικονομικής ολοκλήρωσης και των θεσμών ως προσδιοριστικών παραγόντων των οικονομικών επιδόσεων. Σε αυτό το πλαίσιο, επομένως, συζητούνται, μεταξύ άλλων, τα θέματα της οικονομικής σύγκλισης, της μετάβασης και αναδιάρθρωσης των οικονομιών της ανατολικής Ευρώπης, του οικονομικού και κοινωνικού ρόλου του κράτους, του ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της καλούμενης παγκοσμιοποίησης. Τέλος, συζητούνται η χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση του 2008 και οι άμεσες επιπτώσεις της, οι πολιτικές που εφάρμοσαν οι κυβερνήσεις και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, καθώς και οι (μακροχρόνιες) συνέπειες της κρίσης για την πολιτική οικονο

Περισσότερα  
Συμπληρωματικά Στοιχεία:

Επεξεργασία στατιστικών πινάκων που περιλαμβάνονται στο φάκελο «Έγγραφα»:  Φοίβη Τσικκίνη

 

 

 

 

 

Ημερολόγιο