ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΉ ΑΣΚΗΣΗ (Η΄ ΜΝΕΦ)

Μαρίζα Φουντοπούλου

Περιγραφή

Το μάθημα πλαισιώνει θεωρητικά τη διαδικασία της διδασκαλίας μελετώντας, αναλύοντας και ερμηνεύοντας την προβληματική που την αφορά και την προσδιορίζει. Επιπλέον, παρουσιάζει την κυριότερη ορολογία που συνθέτει τη διδασκαλία και τη μεθοδολογία της. Τέλος, προσδιορίζει θεωρητικά τα χαρακτηριστικά μιας επί χάρτου διδασκαλίας και προετοιμάζει για την παρακολούθηση διδασκαλιών φιλολογικών μαθημάτων σε σχολεία της Β΄/βάθμιας Εκπαίδευσης.

Κωδικός: PPP592
Σχολή - Τμήμα: Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας » Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις