Επαγγελματική εκπαίδευση και ανάπτυξη του εκπαιδευτικού (ΠΔΣ 222)

Ευανθία-Έλλη Μηλίγκου

Περιγραφή

Τμήμα: Φ.Π.Ψ. Τομέας Παιδαγωγικής ,

Σεμινάριο: Επαγγελματική εκπαίδευση και ανάπτυξη του εκπαιδευτικού

( ακαδημαϊκό έτος 2017 – 2018, διδάσκουσα Ε. Μηλίγκου )

 

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ

1. Να προσδιοριστούν οι έννοιες «Επαγγελματική Εκπαίδευση των Εκπαιδευτικών» και «Επαγγελματική Ανάπτυξη των Εκπαιδευτικών» στη διάκριση και στη συνάφειά τους α) ως θεσμοποιημένες διαδικασίες του εκπαιδευτικού συστήματος και β) ως τομείς  εκπαιδευτικής έρευνας και μελέτης.

2. Να προσεγγιστούν οι παραπάνω έννοιες στο παραδειγματικό  πλαίσιο της θεσμικής ανάλυσης σε αναφορά προς το χρόνο (  εκπαιδευτική μεταβολή ) και το χώρο  ( τοπικές, εθνικές, ευρωπαϊκές και παγκόσμιες διαστάσεις ).

3. Να αναδειχθούν οι σχέσεις μεταξύ επαγγελματικής μάθησης, επαγγελματικού έργου,  επαγγελματικής ταυτότητας και επαγγελματικής σταδιοδρομίας των εκπαιδευτικών.

4. Να προσδιοριστεί η έννοια του κριτικού  αυτο- και ανα- στοχασμού ως άξονας οργάνωσης της επαγγελματικής μάθησης και της συνολικής επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών

Περισσότερα  

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -