ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Γεώργιος Παπακωνσταντίνου

Περιγραφή

Στόχος του μαθήματος είναι η ευαισθητοποίηση των φοιτητών  σε θέματα επιχειρηματικότητας , ανάπτυξης   επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, σχεδιασμού και ανάπτυξης επιχειρηματικών ιδεών

Περιεχόμενο του μαθήματος:

  • Ο επιχειρηματίας έννοια και περιεχόμενο
  • Επιχειρηματική δραστηριότητα, η οικονομία και η σπουδαιότητα των μικρών επιχειρήσεων
  • Η ποικιλότητα στην επιχειρηματικότητα
  • Καινοτομία και επιχειρηματικότητα
  • Σχεδιασμός  και ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις