ΦΛΣ 133 Φιλοσοφία του Νου

Άννα Λάζου

Περιγραφή

Το μάθημα αυτό έχει στόχο να φέρει σε επαφή τους εγγεγραμμένους φοιτητές με σύγχρονες εξελίξεις στο αντικείμενο της Φιλοσοφίας του Νου (Philosophy of Mind) μέσα από την επαφή με τη βιβλιογραφία και την καλλιέργεια του διαλόγου και του προβληματισμού. 

Ι Γενική εισαγωγή στις έννοιες που απαρτίζουν το περιεχόμενο και το αντικείμενο της Φιλοσοφίας του Νου – νους, εγκέφαλος, ψυχή, συνείδηση, εαυτός, νόηση, νοημοσύνη, πρόθεση, πράξη.

I.I Συνοπτική αναφορά σε κύριες θεωρίες γύρω από τη φύση του νου, από την ιστορία της φιλοσοφίας.

II Στο εξειδικευμένο τμήμα του μαθήματος θα συζητηθούν: Η σχέση του σώματος προς την ψυχή και οι θεωρίες του δυισμού, του μπεχαβιορισμού, της ταυτότητας, του λειτουργισμού, της υποκειμενικής εμπειρίας, η απεικόνιση του κόσμου στο νου, πώς επηρεάζουν τα φιλοσοφικά ερωτήματα την ψυχολογία, το πρόβλημα των άλλων και των σκέψεών τους, το πρόβλημα της τεχνητής νοημοσύνης, το πρόβλημα της συνείδησης, το πρόβλημα της προσωπικής ταυτότητας, κ.λπ.

 

Περισσότερες λεπτομέρειε

Περισσότερα  

Ημερολόγιο