Σχεδιασμός εκπαιδευτικού έργου στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής μονάδας (ΠΔ 216)

Ευανθία-Έλλη Μηλίγκου

Περιγραφή

ΤΕΚ – 015 ( προηγούμενος κωδικός ΠΔ 216), Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Μάθημα:  Σχεδιασμός του εκπαιδευτικού έργου στο πλαίσιο της σχολικής μονάδας. Εκπαιδευτική πραγματικότητα και εκπαιδευτική πρακτική (διδάσκουσα: Ε. Μηλίγκου)

 

Ακαδ. Έτος 2019-20

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

 

-Η σχολική μονάδα ως χώρος και ως πλαίσιο άσκησης του εκπαιδευτικού έργου. Το  εσωτερικό και το εξωτερικό περιβάλλον της σχολικής μονάδας σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και  παγκόσμιο επίπεδο. Η στρατηγική διάσταση του εκπαιδευτικού έργου

-Εκπαιδευτικός σχεδιασμός, επίπεδα και φορείς σχεδιασμού, η σχολική μονάδα ως πεδίο εκπαιδευτικού σχεδιασμού, αναλυτικό πρόγραμμα ως πεδίο σχεδιασμού,  το εκπαιδευτικό έργο ως πεδίο σχεδιασμού, σχεδιασμός για την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών αναγκών του μαθητικού πληθυσμού. 

-Πρακτικές ασκήσεις ( projects ) – μελέτες περίπτωσης: Επεξεργασία και παρουσίαση σχεδίων στρατηγικής ανταπόκρισης του εκπαιδευτικού σε ποικίλες εκπαιδευτικές περιστάσεις και εκπαιδευτικά πλαίσι

Περισσότερα  

Ημερολόγιο