Σχεδιασμός εκπαιδευτικού έργου στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής μονάδας

Ευανθία-Έλλη Μηλίγκου

Περιγραφή

ΠΔ 216 Τμήμα: Φ.Π.Ψ.

Μάθημα: Σχεδιασμός εκπαιδευτικού έργου στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής μονάδας 2017-18   ( διδάσκουσα: Ε. Μηλίγκου )

Α) Εκπαιδευτικό σύστημα και εκπαιδευτικό έργο

1. Το εκπαιδευτικό σύστημα –  η εκπαιδευτική μονάδα – η εκπαιδευτική διαδικασία – το εκπαιδευτικό έργο

2. Εκπαιδευτικό έργο και εκπαιδευτικός:  το εκπαιδευτικό έργο ως εντεταλμένη επαγγελματική δραστηριότητα των εκπαιδευτικών – οι νομικές και οργανωτικές όψεις του εκπαιδευτικού έργου – το πλαίσιο, οι πτυχές και τα επιμέρους πεδία άσκησης του εκπαιδευτικού έργου

3. Η σχολική μονάδα ως χώρος άσκησης του διδακτικού έργου:  εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον της σχολικής μονάδας – τοπικές, εθνικές, ευρωπαϊκές και παγκόσμιες  διαστάσεις – η σχολική τάξη στο πλαίσιο της σχολικής μονάδας

4. Η σχολική μονάδα ως μεταβαλλόμενο πλαίσιο άσκησης του εκπαιδευτικού έργου: θεσμικές, κοινωνιολογικές και γνωσιολογικές μεταβολές στο επίπεδο του εκπαιδευτικού συστήματος, του εκπαιδευτικού επαγγέλματος, του εκπαιδευτικού έργου.

Περισσότερα  
Κωδικός: ΠΔ 216
Σχολή - Τμήμα: Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας » Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις