ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (62ΠΔ220)

Μαρία Δασκολιά

Περιγραφή

Με το επιλεγόμενο μάθημα "Διδακτικές προσεγγίσεις και τεχνικές στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση" επιδιώκεται να εισαχθούν οι φοιτητές σε παιδαγωγικές αρχές και πρακτικές της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ). Αναλύοντας δεδομένα από ερευνητικές μελέτες περίπτωσης που έχουν πραγματοποιηθεί στη χώρα μας και διεθνώς, οι φοιτητές εξετάζουν βασικές παιδαγωγικές αρχές της ΠΕ, όπως η ενεργός και βιωματική μάθηση, η συλλογική κατασκευή της γνώσης, η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και η ανάλυση ανοικτών και αντιφατικών ζητημάτων. Επίσης, αναπτύσσουν δεξιότητες σε σχέση με τη χρήση βασικών διδακτικών στρατηγικών και τεχνικών που χρησιμοποιούνται στην ΠΕ, όπως η χαρτογράφηση εννοιών, η συζήτηση, η αντιπαράθεση απόψεων, η μελέτη περίπτωσης, το παιχνίδι ρόλων, το δίλημμα, η μελέτη πεδίου κ.ά. Οι φοιτητές ασκούνται στο να συνεργάζονται σε ομάδες, προκειμένου να σχεδιάσουν ολοκληρωμένες εκπαιδευτικές δράσεις (θεματικά projects) με θεματολογία πάνω σε σύγχρονα ζητήματα περιβάλλοντος και αειφορίας αξιοποιών

Περισσότερα  

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις