ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Μαρία-Ζωή Φουντοπούλου

Περιγραφή

Το μάθημα επιδιώκει να παρουσιάσει τους κυριότερους άξονες προβληματικής και οριοθέτησης της Παιδαγωγικής Ψυχολογίας, του κλάδου εκείνου της Παιδαγωγικής Επιστήμης που συστηματοποιεί τη γνώση αναφορικά με τη διαδικασία μάθησης, τα κίνητρα της μάθησης, τις κυριότερες θεωρίες μάθησης και την αξιοποίησή τους στα φιλολογικά μαθήματα.

Κωδικός: PPP380
Σχολή - Τμήμα: Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας » Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις