ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Μαρία-Ζωή Φουντοπούλου

Περιγραφή

Το μάθημα επιδιώκει να παρουσιάσει τους κυριότερους άξονες προβληματικής και οριοθέτησης της Παιδαγωγικής Ψυχολογίας, του κλάδου εκείνου της Παιδαγωγικής Επιστήμης που συστηματοποιεί τη γνώση αναφορικά με τη διαδικασία μάθησης, τα κίνητρα της μάθησης, τις κυριότερες θεωρίες μάθησης και την αξιοποίησή τους στα φιλολογικά μαθήματα.

Περιεχόμενο Μαθήματος

1. Έννοια και χαρακτηριστικά της μάθησης

2. Μάθηση και Ανάπτυξη.

3. Μάθηση και Διδασκαλία.

4. Κυριότερες θεωρίες μάθησης.

5. Διδακτική αξιοποίηση των θεωριών μάθησης στα φιλολογικά μαθήματα.

Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες

Στο πλαίσιο του μαθήματος και κατά την εξέλιξή του θα σας δοθεί η ευκαιρία να πραγματοποιήσετε δραστηριότητες που θα αναρτηθούν στην πλατφόρμα. Θα ενημερωθείτε σχετικά.

Ανθρώπινο Δυναμικό

Εσείς και εγώ!

Μέθοδοι διδασκαλίας

Οι κυριότερες μέθοδοι διδασκαλίας είναι η συνεργατική, η διαλογική και η συμμετοχική.

Εκπαιδευτικό υλικό

Εκτός από το προτεινόμενο στον "Εύδοξο" σύγγραμμα θα αναρτάται σταδιακά εκπαιδευτικό υλικό στην πλατφόρμα, το οποίο θα αξιοποιηθεί κατά τη μελέτη και αξιολόγηση του αντικειμένου.

Μαθησιακοί στόχοι

Στο πλαίσιο του μαθήματος θα επιδιώξουμε:

α. να εξοικειωθούμε με τους κύριους όρους της Παιδαγωγικής Ψυχολογίας,

β. να συνειδητοποιήσουμε τη σχέση της Παιδαγωγικής Ψυχολογίας με τη διδακτική πράξη,

γ. να καταδείξουμε την αξιοποίηση των θεωριών μάθησης στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων.

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις