Ιστορία της Εκπαίδευσης (74ΤΕΚ621) (κωδικός ΦΠΨ: ΠΔ 02)

Δημήτριος Φωτεινός

Περιγραφή

Το μάθημα αναφέρεται:

σε βασικές έννοιες, όρους, θεωρητικά και μεθοδολογικά ζητήματα της ιστορίας της εκπαίδευσης, στην ιστορία και εξέλιξη της παιδαγωγικής και των εκπαιδευτικών θεσμών, καθώς και στα πνευματικά κινήματα που διαμόρφωσαν την εκπαίδευση, την εκπαιδευτική κουλτούρα και την παιδαγωγική στην Ευρώπη (και την Ελλάδα). Η ανάδυση και εξέλιξη των παιδαγωγικών-εκπαιδευτικών, αλλά και των ευρύτερα πνευματικών κινημάτων ερμηνεύεται μέσα από την αλληλεπίδραση και αλληλεξάρτηση με το συγκείμενό τους  Επίσης, το μάθημα αναφέρεται σε σημαντικές προσωπικότητες που διαμόρφωσαν το πεδίο της παιδαγωγικής και το θεσμικό χώρο της εκπαίδευσης.

 

 

Οι φοιτητές στο συγκεκριμένο μάθημα θα ασχοληθούν με:

σημαντικούς σταθμούς στην ιστορική πορεία της παιδαγωγικής, προβλήματα που διαμόρφωσαν το πεδίο της παιδαγωγικής, αναζήτηση και αναψηλάφηση των ιστορικών μεταβλητών για την ερμηνεία των μεταβολών, βιογραφίες σημαντικών προσωπικοτήτων του χώρου, καταγραφή και κριτική προσέγγιση ορισμένων σημαντικ

Περισσότερα  
Κωδικός: 74ΤΕΚ621
Σχολή - Τμήμα: Παιδαγωγικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης » Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών » 4ο εξάμηνο
Παιδαγωγικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης » Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών » 6ο εξάμηνο
Παιδαγωγικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης » Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών » 8ο εξάμηνο

Ημερολόγιο