Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης (74ΤΕΚ622) (κωδικός ΦΠΨ: ΠΔ 224 - II)

Δημήτριος Φωτεινός

Περιγραφή

Ιστορία της νεοελληνικής εκπαίδευσης.

Αντικείμενο του μαθήματος:

1. εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις (δομές)

2. πολιτικές σχετικές με τη γνώση

3. σχέσεις οικονομίας-πολιτικής-εκπαίδευσης

4. σχέσεις κράτους-ιδεολογίας-εκπαίδευσης

5. εμπλεκόμενοι φορείς

6. εκπαιδευτικοί θεσμοί

7. ιστορία της οργάνωσης και διοίκησης της εκπαίδευσης

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 • Θεωρητική προσέγγιση στην ιστορία της εκπαίδευσης: 
α) θεωρίες που διαμόρφωσαν την εκπαίδευση στο νεοελληνικό κράτος, 
β) θεωρίες για την ερμηνεία των μετασχηματισμών και μεταβολών. 
 • Η ιστορία της εκπαίδευσης από την ίδρυση των νεοελληνικού κράτος μέχρι σήμερα: 
  • εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις και νομοθεσία, 
  • εμπλεκόμενοι φορείς και πολιτικές, 
  • δομικές σχέσεις και προβλήματα. 
 • Ανάλυση των μεταρρυθμίσεων στις μεταβλητές τους 
  • αναλυτικά προγράμματα, 
  • βιβλία, 
  • στόχοι-σκοποί και αιτιολογία, 
  • η εκπαιδευτική δομή και η σχέση της με τις
Περισσότερα  
Κωδικός: 74ΤΕΚ622
Σχολή - Τμήμα: Παιδαγωγικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης » Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών » 4ο εξάμηνο
Παιδαγωγικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης » Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών » 6ο εξάμηνο
Παιδαγωγικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης » Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών » 8ο εξάμηνο

Ημερολόγιο