Δυσκολίες Προσαρμογής στο Σχολείο και την Οικογένεια

Φωτεινή Πολυχρόνη

Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειωθούν οι φοιτητές με τις δυσκολίες προσαρμογής των παιδιών και των εφήβων στο σχολείο και την οικογένεια και ειδικότερα  με τα προβλήματα εξωτερικευμένης συμπεριφοράς, την επιθετική συμπεριφορά, τη βία και τον σχολικό εκφοβισμό, και με τα προβλήματα εσωτερικευμένης  συμπεριφοράς, τις συναισθηματικές δυσκολίες, τις φοβίες, το άγχος, την κατάθλιψη . Στο μάθημα παρουσιάζονται τα διαγνωστικά κριτήρια και τα χαρακτηριστικά συχνά εμφανιζόμενων δυσκολιών καθώς και αποτελεσματικές τεχνικές και εμπειρικά τεκμηριωμένες παρεμβάσεις βασισμένες στο οικοσυστημικό και το γνωστικό συμπεριφοριστικό μοντέλο. Οι τεχνικές και οι μέθοδοι παρέμβασης εφαρμόζονται από ψυχολόγους σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς της τάξης.

Ημερολόγιο