Δυσκολίες Προσαρμογής στο Σχολείο και την Οικογένεια

Φωτεινή Πολυχρόνη

Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειωθούν οι φοιτητές με τις δυσκολίες προσαρμογής των παιδιών και των εφήβων και ειδικότερα  με τα προβλήματα συμπεριφοράς, την επιθετική συμπεριφορά, τις συναισθηματικές δυσκολίες, τις αγχώδεις διαταραχές, τα κταθλιπτικά συμπτώματα και το σχολικό εκφοβισμό. Στο μάθημα παρουσιάζονται τα διαγνωστικά κριτήρια και τα χαρακτηριστικά συχνά εμφανιζόμενων δυσκολιών καθώς και αποτελεσματικές τεχνικές και εμπειρικά τεκμηριωμένες παρεμβάσεις που εφαρμόζονται από τον ψυχολόγο.

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις