Επικοινωνία Ανθρώπου Μηχανής - Τεχνολογίες Φωνής

Γεώργιος Κουρουπέτρογλου

Περιγραφή

Το μάθημα διδάσκεται σε συνδιδασκαλία με το Μ116  "Επικοινωνία Ανθρώπου-Υπολογιστή με Ομιλία" των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών https://eclass.uoa.gr/courses/D219/ στο οποίο και θα πρέπει να εγγραφούν οι φοιτητές του Μεταπτυχιακού Ηλεκτρονικού Αυτοματισμού. 

 

Το περιεχόμενο του μαθήματος αποτελεί μέρος της επιστημονικής περιοχής Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου - Υπολογιστή (Human Computer Interaction - HCI): και ουσιαστικά καλύπτει τη μετάβαση από τις Γραφικές Διεπαφές Χρήστη (GUI - Graphical User Interfaces) στις Φωνητικές Διεπαφές Χρήστη (VUI -Voice User Interfaces). 

Στόχοι

  •  Η κατανόηση της αρχιτεκτονικής και των συστατικών των Φωνητικών (ή Προφορικών) Διαλογικών Συστημάτων και της Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου-Mηχανής με Φωνή (Voice User Interfaces -VUI)
  • Κάλυψη των απαιτούμενων δεξιοτήτων, τεχνικών και εργαλείων για την ανάπτυξη πραγματικών εφαρμογών

 Έμφαση στις πρόσφατες διεθνείς τυποποιήσεις: Πρωτοβουλία voiceWeb του W3C, VoiceXML.

 Το μάθημ

Περισσότερα  
Κωδικός: Η/Α 715
Σχολή - Τμήμα: Φυσικής » Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών » Ηλεκτρονικός Αυτοματισμός