Επικοινωνία Ανθρώπου Μηχανής - Τεχνολογίες Φωνής

Γεώργιος Κουρουπέτρογλου

Περιγραφή

Το μάθημα διδάσκεται σε συνδιδασκαλία με το Μ116  "Επικοινωνία Ανθρώπου-Υπολογιστή με Ομιλία" των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών https://eclass.uoa.gr/courses/D219/ στο οποίο και θα πρέπει να εγγραφούν οι φοιτητές των Μεταπτυχιακών Η/Α και Ρ/Η. 

Κωδικός: Η/Α 715
Σχολή - Τμήμα: Φυσικής » Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών » Ηλεκτρονικός Αυτοματισμός