Επικοινωνία Ανθρώπου Μηχανής - Τεχνολογίες Φωνής

Γεώργιος Κουρουπέτρογλου

Περιγραφή

Το μάθημα διδάσκεται σε συνδιδασκαλία με το Μ138  "Φωνητικής Διεπαφές Χρήστη-Τεχνολογίες Φωνής" του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών στο οποίο και θα πρέπει να εγγραφούν οι φοιτητές του Μεταπτυχιακού Ηλεκτρονικού Αυτοματισμού. 

 

Το περιεχόμενο του μαθήματος αποτελεί μέρος της επιστημονικής περιοχής Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου - Υπολογιστή (Human Computer Interaction - HCI): και ουσιαστικά καλύπτει τη μετάβαση από τις Γραφικές Διεπαφές Χρήστη (GUI - Graphical User Interfaces) στις Φωνητικές Διεπαφές Χρήστη (VUI -Voice User Interfaces). 

Στόχοι

  •  Η κατανόηση της αρχιτεκτονικής και των συστατικών των Φωνητικών (ή Προφορικών) Διαλογικών Συστημάτων και της Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου-Mηχανής με Φωνή (Voice User Interfaces -VUI)
  • Κάλυψη των απαιτούμενων δεξιοτήτων, τεχνικών και εργαλείων για την ανάπτυξη πραγματικών εφαρμογών

 Έμφαση στις πρόσφατες διεθνείς τυποποιήσεις: Πρωτοβουλία voiceWeb του W3C, VoiceXML.

 Το μάθημα Τεχνολογίες Φωνής διδάσκεται στο

Περισσότερα  
Κωδικός: Η/Α 715
Σχολή - Τμήμα: Φυσικής » Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών » Ηλεκτρονικός Αυτοματισμός

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -