Επικοινωνία Ανθρώπου Μηχανής - Τεχνολογίες Φωνής (Η/Α 715)

Γεώργιος Κουρουπέτρογλου

Περιγραφή

Το μάθημα διδάσκεται σε συνδιδασκαλία με το Μ116  "Επικοινωνία Ανθρώπου-Υπολογιστή με Ομιλία" των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών https://eclass.uoa.gr/courses/D219/ στο οποίο και θα πρέπει να εγγραφούν οι φοιτητές των Μεταπτυχιακών Η/Α και Ρ/Η.