Ανάλυση Ι

Ανδρέας Καραμπαρμπούνης

Περιγραφή

Το μάθημα της Ανάλυσης 1 είναι υποχρεωτικό μάθημα 1ου εξαμήνου και διδάσκεται σε ένα ενιαίο Τμήμα.Είναι 6 ώρες την εβδομάδα, οι 4 γίνονται από τον κ. Σταυρόπουλο (Τμήμα Μαθηματικών) και οι 2 από τους συναδέλφους στο Τμήμα Φυσικής Χ. Αποστολάτο και Π. Ιωάννου

Κωδικός: PHYS227
Σχολή - Τμήμα: Φυσικής » Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις