ΚΡΙΣΙΜΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

Αναστάσιος Μαλάκης, Σωτήριος Μαρτίνος

Περιγραφή

Πρόκειται για μάθημα επιλογής του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών το
οποίο διδάσκεται 4 ώρες την εβδομάδα.

Στόχος του είναι να παρουσιάσει τις σύγχρονες θεωρίες των κρισίμων φαινομένων και τις μεθόδους ποιοτικού και ποσοτικού προσδιορισμού της κρίσιμης συμπεριφοράς.

 

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -