Σεμιναριακό μάθημα "Θέματα Σύγχρονης Φυσικής"

Περιγραφή

Τα σεμινάρια αυτά στόχο έχουν αφενός να ενημερώνουν τους πρωτοετείς φοιτητές για την ερευνητική δραστηριότητα των Τομέων του Τμήματος και αφετέρου να αναδεικνύουν την παιδαγωγική σημασία του πειραματισμού και της μεθοδολογίας επαλήθευσης ή μη θεωρητικών υποθέσεων που στηρίζουν βασικές έννοιες και αρχές της Φυσικής.

Το πρόγραμμα των διαλέξεων και οι σχετικές διαδικαστικές λεπτομέρειες υπάρχουν στην ατζέντα και στις πληροφορίες μαθήματος.

Κωδικός: PHYS167
Σχολή - Τμήμα: Φυσικής » Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών » 1ο εξάμηνο
Φυσικής » Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών » 2ο εξάμηνο

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις