Σεμιναριακό μάθημα "Θέματα Σύγχρονης Φυσικής"

Περιγραφή

Τα σεμινάρια αυτά στόχο έχουν να αναδεικνύουν την παιδαγωγική σημασία του πειραματισμού και της μεθοδολογίας επαλήθευσης ή μη θεωρητικών υποθέσεων που στηρίζουν βασικές έννοιες και αρχές της Φυσικής.

Το πρόγραμμα των διαλέξεων και οι σχετικές διαδικαστικές λεπτομέρειες υπάρχουν στην ατζέντα και στις πληροφορίες μαθήματος.

Κωδικός: PHYS167
Σχολή - Τμήμα: Φυσικής » Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών » 1ο εξάμηνο
Φυσικής » Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών » 2ο εξάμηνο

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις