ΚΟΣΜΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

ΕΛΕΝΗ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΑΚΗ

Περιγραφή

        Φύση και προέλευση κοσμικών ακτίνων

        Μηχανισμοί επιτάχυνσης,  Πρότυπα προέλευσης

        Κοσμική ακτινοβολία στον Ήλιο και την ηλιόσφαιρα

        Δυναμική φορτισμένων σωματιδίων στο μαγνητικό πεδίο της Γης

        Διαμόρφωση γαλαξιακής κοσμικής ακτινοβολίας

        Διαστημικός Καιρός-Μετρητές Νετρονίων

Κωδικός: PHYS158
Σχολή - Τμήμα: Φυσικής » Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις