ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΣΦΗΚΑΣ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ

Περιγραφή
Κβαντική μηχανική για τριτοετείς.  Υποχρεωτικό μάθημα.
Κωδικός: PHYS138
Σχολή - Τμήμα: Φυσικής » Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Ενότητες

Πειραματικές βάσεις της κβαντικής θεωρίας.  Το φώς ως κύμα και ως σωμάτιο.  Θεωρία ατόμου του Bohr.  Το ηλεκτρόνιο ως σωμάτιο και ως κύμα.  Αρχή de Broglie,  δυισμός κύματος/σωματίου.

Εξίσωση Schrodinger και Χαμιλτονιανή.  Κυματοσυνάρτηση.

Ερμηνεία κυματοσυνάρτησης.  Πιθανότητες και ρεύμα. 

copy.pngfavicon.icofavicon.ico

Παρατήρηση-μέτρηση, αναμενόμενη τιμή.  Διασπορά μετρήσεων, στατιστική της παρατήρησης. Μέτρηση ορμής.  Μετασχηματισμός Fourier. Αρχή της αβεβαιότητας.  Αιτήματα της Κβαντικής Μηχανικής, παρατηρήσιμα μεγέθη. 

Τελεστές, ιδιοτιμές και ιδιοσυναρτήσεις, σχέσεις αβεβαιότητας.

Χρονική εξέλιξη, αβεβαιότητα ενεργείας-χρόνου.

Μονοδιάστατα δυναμικά Ι: δέσμιες καταστάσεις, πηγάδια, πλέγματα.

Μονοδιάστατα δυναμικά ΙΙ: σκέδαση

Απλός αρμονικός ταλαντωτής copy.pngfavicon.icofavicon.ico

Ημερολόγιο