Υπολογιστικές Μέθοδοι Ε504

Γ. Παπαιωάννου, Δημήτριος Φασουλιώτης

Περιγραφή
Ακρίβεια υπολογιστικών συστημάτων στην αναπαράσταση αριθμών και πράξεων. Γραμμική και μη γραμμική διάδοση σφαλμάτων. Επίλυση εξισώσεων μιας μεταβλητής. Εύρεση ριζών πολυωνύμου. Επίλυση γραμμικών συστημάτων. Επίλυση μη γραμμικών συστημάτων. Αριθμητική παραγώγιση. Αριθμητική ολοκλήρωση. Επίλυση συνήθων διαφορικών εξισώσεων. Συνθήκες σύγκλισης
Κωδικός: PHYS133
Σχολή - Τμήμα: Φυσικής » Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις