Ηλεκτρομαγνητισμός Ι (10ΥΚΟ32)

Κ. Βελλίδης, Ι. Παπαδημητρίου, Δ. Σταμόπουλος

Περιγραφή
Μάθημα 5ου εξαμήνου.
Περιεχόμενο μαθήματος

Υ054. Ηλεκτρομαγνητισμός Ι

  • Μαθηματικό υπόβαθρο (συνάρτηση δέλτα, θεώρημα Helmholtz). Αγωγοί, πυκνωτές. Γενικές ιδιότητες των λύσεων της Laplace. Θεωρήματα μοναδικότητας.

  • Μέθοδοι επίλυσης: Μέθοδος ειδώλων. Μέθοδος αντιστροφής. Συνοριακά προβλήματα σε καρτεσιανές, σφαιρικές και κυλινδρικές συντεταγμένες.

  • Πολυπολικό ανάπτυγμα. Διηλεκτρικά. Πόλωση, δέσμια φορτία. Μηχανισμοί πόλωσης.

  • Ηλεκτρική μετατόπιση D. Συνοριακές συνθήκες. Γραμμικά διηλεκτρικά. Διηλεκτρικά και πυκνωτές. Επίλυση τής Laplace σε διηλεκτρικά. Ενέργεια και δυνάμεις σε γραμμικά διηλεκτρικά.

  • Μαγνητοστατική, νόμος Ampere. Διανυσματικό δυναμικό Α. Συνοριακές συνθήκες. Τεχνικές εύρεσης του Α. Μαγνητοστατικά πεδία στην ύλη.

  • Παραμαγνητικά και διαμαγνητικά υλικά. Μαγνήτιση Μ. Δέσμια ρεύματα. Πεδίο Η. Συνοριακές συνθήκες. Γραμμικά μαγνητικά υλικά. Βαθμωτό δυναμικό στόν μαγνητισμό. Σιδηρομαγνητισμός.

  • Νόμος επαγωγής. Εξισώσεις Maxwell.

Διδάσκοντες

Kωνσταντίνος Βελλίδης, Ιωάννης Παπαδημητρίου  και Δημοσθένης Σταμόπουλος 

Βιβλιογραφία

Εισαγωγή στην Ηλεκτροδυναμική, D. J. Griffiths (ελληνική μετάφραση από τις Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης)

Κλασσική Ηλεκτροδυναμική, Ι. Δ. Βέργαδος

Electromagnetism, G. L. Pollack, & D. R. Stump (Addison-Wesley)

Ηλεκτρισμός, Ε. Παπαδημητράκη-Χλίχλια, Ι. Α. Τσουκαλάς (εκδόσεις Ζήτη)

Εισαγωγή στην κλασική ηλεκτροδυναμική, Κ. Ταμβάκης (εκδόσεις Συμεών)

Classical Electricity and Magnetism, W. K. H. Panofsky, & M. Phillips (Dover Publications, Inc.)

Classical Electrodynamics, H. C. Ohanian (infinity science press)

Foundations of Electromagnetic Theory, J. Reitz, F. Milford, & R. Christy (Addison-Wesley)

Classical Electrodynamics, J. D. Jackson (John Wiley & Sons inc.)

Ημερολόγιο