Φυσική IV

Κωνσταντίνος Ευταξίας, Χαράλαμπος Λόντος, Νικόλαος Σαρλής και Ευθύμιος Σκορδάς

Περιγραφή
Υ042. Φυσική ΙV Κυματική-Οπτική (Δ Εξάμηνο) H έννοια του κύματος. Διαφορική Εξίσωση κύματος. Φασική και ομαδική ταχύτητα. Μηχανικά κύματα. Ανάκλαση και διάθλαση κυμάτων. Εμπέδηση. Στάσιμα κύματα. Φαινόμενα Doppler. Ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Διάδοση ΗΜ κυμάτων. Αρχή του Fermat. Γεωμετρική οπτική. Κυματική οπτική. Μη γραμμικά κυματικά φαινόμενα.
Κωδικός: PHYS112
Σχολή - Τμήμα: Φυσικής » Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Ημερολόγιο