ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ (ΚΦΣ 84)

Παναγιώτης Πανταζάκος

Περιγραφή

Εισαγωγή στις θεμελιώδεις έννοιες και τα προβλήματα της φιλοσοφίας. Κειμενοκεντρική προσέγγιση και αναλυτική παρουσίαση ανά κλάδο και ανά εποχή.

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις