Αρχαιοελληνική και Βυζαντινή μαντεία. Μέθοδοι και κείμενα (Salvatore Costanza)

Αμφιλόχιος Παπαθωμάς

Περιγραφή

Σεμινάριο

Αρχαιοελληνική και Βυζαντινή μαντεία. Μέθοδοι και κείμενα.

 

Η μαντική είναι κεντρικό θέμα της Ελληνικής θρησκείας κατά την αρχαιότητα και τη βυζαντινή περίοδο και αποτελεί σημαντικό κεφάλαιο της ελληνικής πολιστικής κληρονομιάς. Πολύ σημαντικές πηγές που σχετίζονται με την πράξη της μαντείας διασώθηκαν στους Ελληνικούς παπύρους από την Αίγυπτο της Ρωμαϊκής εποχής (από το 2ο μέχρι τον 5ο αιώνα μ.Χ.) και στα χειρόγραφα που διασώζονται στη Μεσαιωνική χειρόγραφη παράδοση. Είναι σκόπιμο να μελετηθούν αυτά τα κείμενα, τα οποία διασώζουν ποικίλα εγχειρίδια διαφορετικών μεθόδων προφητείας και μαντικής. Έχουμε παπύρους ιεροσκοπίας, παλμομαντείας, υδρομαντείας, ψηφομαντείας κτλ. Επιπλέον, οι προγνώσεις για το μέλλον σε αυτά τα κείμενα δίνουν σημαντικές πληροφορίες για την κοινωνία της εποχής και το πελατολόγιο των προφητών. Τέλος θα ασχοληθούμε με τους τρόπους διάδοσης της μαντείας στην αρχαία και τη βυζαντινή Ελλάδα και τη σημασία που είχε αυτή για τα εμπλεκόμενα πρόσωπα.

Ημερολόγιο