Εισαγωγή στη μεθοδολογία της επιστημονικής έρευνας. Φροντιστήριο πληροφοριακής παιδείας ΙΙ

Αργυρώ Φραντζή

Περιγραφή

Σκοπός του φροντιστηρίου είναι να ανανεώσει και να εμπλουτίσει τις  δεξιότητες των μεταπτυχιακών φοιτητών στην αναζήτηση και την εν γένει διαχείριση πληροφοριών που απαιτείται για την παρακολούθηση των σεμιναρίων και την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας τους.  Περιλαμβάνει καθοδήγηση στη  χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών βιβλιοθήκης και εν γένει του διαδικτύου, εμβάθυνση στα ζητήματα λογοκλοπής και πνευματικών δικαιωμάτων και υποστήριξη στη διαδικασία συγγραφής μιας επιστημονικής εργασίας. Επιπλέον καθοδήγηση, εφόσον ζητηθεί,  μπορεί να προσφερθεί σε ειδικά θέματα, όπως χρήση συγκεκριμένων βιβλιογραφικών βάσεων, της ψηφιακής βιβλιοθήκης Περσέα και του εργαλείου βιβλιογραφικής διαχείρισης Mendeley. Το πρόγραμμα πραγματοποιείται στο Σπουδαστήριο Κλασικής Φιλολογίας και σε Εργαστήριο Πληροφορικής.