Σεμινάριο Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας - Πληροφοριακή παιδεία I (ΚΦΑ11- ΓΦΑ11)

Αργυρώ Φραντζή

Περιγραφή

Σκοπός του φροντιστηρίου είναι να βοηθήσει τους φοιτητές στην επιτυχή παρακολούθηση των σεμιναρίων μέσα από πληροφοριακή καθοδήγηση. Επιμέρους στόχοι είναι να καλλιεργηθούν οι δεξιότητες  χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών βιβλιοθήκης και εν γένει του διαδικτύου, να εμπεδωθούν ζητήματα λογοκλοπής και πνευματικών δικαιωμάτων και να υποστηριχθεί η διαδικασία συγγραφής μιας επιστημονικής εργασίας σε όλα τα στάδια σύμφωνα με τις υποδείξεις των διδασκόντων. Το πρόγραμμα πραγματοποιείται στο Σπουδαστήριο Κλασικής Φιλολογίας και σε Εργαστήριο Πληροφορικής. Θα διατεθούν επιπλέον ώρες συνεργασίας με τους φοιτητές-τριες.

CC - Αναφορά Δημιουργού

Ημερολόγιο