Μεσαιωνικό Λατινικό Δράμα (ΜΑ "DEXIPPUS")

Διονύσιος Μπενέτος

Περιγραφή

Το μάθημα προσφέρεται στο 3ο Εξάμηνο Σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "ΔΕΞΙΠΠΟΣ" (Τμήμα Φιλολογίας), και θα περιγραφεί αναλυτικά στην αρχή του επόμενου ακαδημαϊκού έτους (Σεπτέμβριος 2019).

Ημερολόγιο