Νεοελληνική Λογοτεχνία 20ου αιώνα (ΜΦΝ17)

Θεοδώρα Μέντη

Περιγραφή

Στόχος του μαθήματος είναι η ιστορική και γραμματολογική προσέγγιση με επίκεντρο τις διάφορες λογοτεχνικές τάσεις και με εμβάθυνση σε αντιπροσωπευτικά κείμενα της μεταπολεμικής περιόδου.

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις