Προχωρημένο Επίπεδο Πετοσφαίρισης (ΑΠ-185επ)

Σωτήριος Δρίκος

Περιγραφή

Το μάθημα "Προχωρημένο επίπεδο Πετοσφαίρισης (ΑΠ-185-επ)" επικεντρώνεται στην ανάπτυξη των τεχνικών και τακτικών δεξιοτήτων και στην περαιτέρω γνώση των φοιτητών-τριών σε σύγκριση με εκείνες που αποκτήθηκαν κατά το αντίστοιχο υποχρεωτικό μάθημα.

Επιπλέον, στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών-τριών με την επιστημονική έρευνα που σχετίζεται με την προπόνηση βόλεϊ.

Οι γνώσεις που παρέχονται, θα προσφέρουν περισσότερη αυτονομία διδασκαλίας στους μελλοντικούς εκπαιδευτές, ενώ ταυτόχρονα θα δημιουργήσουν ευνοϊκές συνθήκες για μια ομαλή μετάβαση και συμμετοχή στην Ειδίκευση Πετοσφαίρισης.

Υπεύθυνος μαθήματος

Σωτήριος Δρίκος

Επίκουρος καθηγητής Διδακτικής και Προπονητικής Πετοσφαίρισης

https://www.sdrikos.com/

http://scholar.uoa.gr/sodrikos

____________________________________________________________________________________

Ώρες γραφείου χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2023-2024:

Τρίτη και Παρασκευή 10.00-11.00

Επιλέξτε για προγραμματισμό συνάντησης δια ζώσης ή τηλεσυνεργασία. 

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα
Μαθησιακοί στόχοι

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση:

 • να αντιλαμβάνεται τη φιλοσοφία και τον ρόλο του δασκάλου-προπονητή
 • να γνωρίζει τις παραμέτρους δημιουργίας ενός κινητικού προγράμματος που στοχεύει στον αυτοματισμό των ειδικών κινήσεων και την ενσωμάτωσή τους στο παιχνίδι
 • να επιλέγει τα κατάλληλα συστήματα υποδοχής και άμυνας αναφορικά με τη σύνθεση η/και το αγωνιστικό επίπεδο της ομάδας του/της.
 • να σχεδιάζει ένα μάθημα πετοσφαίρισης
 • να γνωρίζει και να επιλέγει τα βασικά τεστ πεδίου για την αξιολόγηση των σωματικών χαρακτηριστικών και των φυσικών ικανοτήτων του/της πετοσφαιριστή-ιας.
 • να διαπιστώνει τις σύγχρονες τάσεις του αθλήματος
 • να αντιλαμβάνεται τις βασικές αρχές της ανάλυσης και ερμηνείας της αγωνιστικής απόδοσης παικτών και ομάδας
Προαπαιτούμενα

ΑΠ 254 Υπ-Αρχές προπονητικής και διδακτικής Πετοσφαίρισης

Μέθοδοι αξιολόγησης
 1. Γραπτή εξέταση (80% τελικού βαθμού)
 2. Εκπόνηση εργασίας (20% τελικού βαθμού) 
 3. Εβδομαδίες ασύγχρονες μικροδραστηριότητες (10% τελικού βαθμού, 1μικροδραστηριότητα/εβδομάδα) 
Βιβλιογραφία

Κατσικαδέλλη, Α., Aγγελονίδης, Ι., Κουντούρης, Π., & Λάιος, Ι. (2017). ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ. Αθήνα:  Εκδόσεις ΠΕΔΙΟ.

Κουντούρης, Π., & Παπαδοπούλου, Σ. (2009). Πετοσφαίριση. Επιστημονική επιμέλεια έκδοσης στην Ελληνική γλώσσα του βιβλίου “Volleyball” της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (I.O.C.). Αθήνα: Εκδόσεις  Πασχαλίδη

Κουντούρης, Π. (2012). Προχωρημένο Επίπεδο Πετοσφαίρισης. Σημειώσεις Διαλέξεων μαθήματος Επιλογής Προχωρημένου Επίπεδου Πετοσφαίρισης. Τ.Ε.Φ.Α.Α. Αθήνας:  Β΄ έκδοση.

Κουντούρης, Π., & Δρίκος, Σ. (2014). Ανάλυση και ερμηνεία της αγωνιστικής απόδοσης στην Πετοσφαίριση. Αθήνα: Εκδόσεις ΙΩΝ.

Σωτήριος Δρίκος (2020). Σημειώσεις μαθήματος "Προχωρημένο επίπεδο Πετοσφαίρισης" από η-τάξη.

Περισσότερα

Erasmus

The course "Advanced level Volleyball (AP-185-ep)" focuses on the development of technical and tactical skills and on the further knowledge of the students compared to those acquired during the respective compulsory course. In addition, it aims to familiarize students with the scientific research related to volleyball training. The knowledge provided will offer more teaching autonomy to future instructors, while at the same time will create favourable conditions for a smooth transition and participation in the Volleyball Specialization.

Ενότητες

Αμυντικά συστήματα (I)

 • Με τον παίκτη της ζώνης 6 Μπροστά
  • Αμυντική λειτουργία σε ελεύθερη μπάλα
  • Αμυντική λειτουργία σε επίθεση από τη ζώνη 4
  • Αμυντική λειτουργία σε επίθεση από τη ζώνη 2
  • Αμυντική λειτουργία σε downball

Αμυντικά συστήματα (II)

 • Με τον παίκτη της Ζ6 πίσω
  • Αμυντική λειτουργία σε ελεύθερη μπάλα
  • Αμυντική λειτουργία σε επίθεση από τη Ζ4
  • Αμυντική λειτουργία σε επίθεση από τη Ζ2
  • Αμυντική λειτουργία σε downball

Κάλυψη της επίθεσης 

 • Με τον παίκτη της Θέσης 6 μπροστά
  • Κάλυψη της επίθεσης σε επίθεση από τη θέση 4
  • Κάλυψη της επίθεση σε επίθεση από τη θέση 2
 • Με τον παίκτη της Θέσης 6 πίσω
  • Κάλυψη της επίθεση σε επίθεση από τη θέση 4
  • Κάλυψη της επίθεση σε επίθεση από τη θέση 2

Σύστημα σύνθεσης 6:6, με πασαδόρο στη ζώνη 3.

 • Πενταμελής παράταξη υποδοχής σερβίς σε σχήμα W
  • Χώροι ευθύνης
  • Οργάνωση επίθεσης
 • Τετραμελής παράταξη υποδοχής σερβίς σε σχήμα U
  • Χώροι ευθύνης
  • Οργάνωση επίθεσης
 • Τριμελής παράταξη υποδοχής
  • Χώροι ευθύνης
 • Σύγκριση χώρων ευθύνης 

Σύστημα σύνθεσης 6:6, με πασαδόρο στη θέση 2.

 • Πενταμελής παράταξη υποδοχής σερβίς σε σχήμα W
  • Χώροι ευθύνης
  • Οργάνωση επίθεσης από ζώνες 4 & 2 με 6 μπροστά και 6 πίσω
 • Τετραμελής παράταξη υποδοχής σερβίς σε σχήμα U
  • Χώροι ευθύνης
  • Οργάνωση επίθεσης από ζώνες 4 & 2.
 • Τριμελής παράταξη υποδοχής
  • Χώροι ευθύνης

Κανονισμός θέσεων

Σύστημα σύνθεσης 4:2, με πασαδόρο στη ζ3 ή στη ζ2 χωρίς ειδίκευση επιθετικών

 • Βασικό σύστημα σύνθεσης 4:2 Επιθετικοί χωρίς ειδίκευση
  • Με παραλαβή της υποδοχής/άμυνας (1ης μπαλιάς) στη ζώνη 3
  • Με παραλαβή της υποδοχής/άμυνας (1ης μπαλιάς) στη ζώνη 2
  •  
 • Πενταμελής παράταξη υποδοχής σερβίς σε σχήμα W
  • Χώροι ευθύνης
  • Δραστηριότητες

Σύστημα σύνθεσης 4:2 με ειδίκευση επιθετικών

 • Σύστημα σύνθεσης 4:2 με ειδίκευση επιθετικών
  • Πενταμελής παράταξη υποδοχή
   • Χώροι ευθύνης
  • Τετραμελής παράταξη υποδοχής
   • Χώροι ευθύνης
  • Κάλυψη επίθεσης
  • Φάση άμυνας 
  • Δραστηριότητες

Σύστημα σύνθεσης 6:6 με διείσδυση πασαδόρου

 • Διείσδυση πασαδόρου από ζ1
 • Διείσδυση πασαδόρου από ζ6
 • Διείσδυση πασαδόρου από ζ5
  • Πενατμελής παράταξη υποδοχής
   • Χώροι ευθύνης
  • Τετραμελής παράταξη υποδοχής
   • Χώροι ευθύνης
  • Τριμελής παράταξη υποδοχής 
   • Χώροι ευθύνης
  • Οργάνωση επίθεσης. Κάλυψη επίθεσης
   • Ιδιαιτερότητες
  •  Φάση άμυνας
   • Αμυντικό σύστημα με το 6 μπροστά

Σύστημα σύνθεσης 6:2 

 • Διείσδυση πασαδόρου από ζ1
 • Διείσδυση πασαδόρου από ζ6
 • Διείσδυση πασαδόρου από ζ5
 • Τετραμελής παράταξη υποδοχής
  • Χώροι ευθύνης
 • Τριμελής παράταξη υποδοχής 
  • Χώροι ευθύνης
 • Κάλυψη επίθεσης
 •  Φάση άμυνας
 • Δραστηριότητες 1, 2, 3.

Σύστημα σύνθεσης 5:1

 • Περιστροφή 4
 • Περιστροφή 3
 • Περιστροφή 2
  • Τριμελής παράταξη υποδοχής 
   • Χώροι ευθύνης
  • Κάλυψη επίθεσης (ντουμπλάζ)
  • Φάση άμυνας

Σύστημα σύνθεσης 5:1

 • Περιστροφή 1
 • Περιστροφή 6
 • Περιστροφή 5
  • Τριμελής παράταξη υποδοχής 
   • Χώροι ευθύνης
  • Κάλυψη επίθεσης (ντουμπλάζ)
  • Φάση άμυνας
 • Κάλυψη επίθεσης
 • Αμυντικός σχηματισμός
 • Αυτοπατοποιημένη σύνθεση ομάδας σε όλες τις περιστροφές

Συνοπτική ανασκόπηση μαθημάτων 1-33

 • Σύστημα σύνθεσης 4:2 χωρίς ειδίκευση επιθετικών και πασαδόρο στη ζώνη 3
 • Σύστημα σύνθεσης 4:2 χωρίς ειδίκευση επιθετικών και πασαδόρο στη ζώνη 2
 • Σύστημα σύνθεσης 4:2 με ειδίκευση επιθετικών και πασαδόρο στη ζώνη 2
 • Σύστημα σύνθεσης 6:2 (4:2 με διείσδυση πασαδόρου)
 • Σύστημα σύνθεσης 5:1

Η χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της Πετοσφαίρισης

Δειγματική παρουσίαση ψηφιακών εφαρμογών και εργαλείων για την υποστήριξη της διδασκαλίας της Πετοσφαίρισης.

Οι δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στην ενότητα δεν αποτελούν μέρος συνεκτικού εκπαιδευτικού σεναρίου. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διδασκαλία είτε η καθεμία μόνη είτε σε ομάδες δραστηριοτήτων σύμφωνα με τις επιλογές του διδάσκοντα.

Σε κάθε δραστηριότητα αναφέρεται με italics γραμματοσειρά, το ψηφιακό εργαλείο/εφαρμογή που χρησιμοποιήθηκε

Εργασία

Η παρούσα θεματική ενότητα περιέχει έγγραφα και οδηγίες που αφορούν την εργασία του μαθήματος "Προχωρημένο επίπεδο Πετοσφαίρισης (ΑΠ-185επ).

Ημερολόγιο