Οδηγίες-ενημέρωση μελών ΔΕΠ για τις υπηρεσίες τηλεκπαίδευσης

Διομήδης Χασούρας, Μιχάλης Γκατζώνης, Αλ. Διαμαντίδης, Ιωάν. Εξηνταρίδης, Δρ. Παντελής Μπαλαούρας, Κωνσταντίνος Τσιμπάνης, Βανέσσα Σκιαδέλλη

Περιγραφή


Εισαγωγικό Σημείωμα

Το μάθημα αυτό απευθύνεται σε όσα μέλη ΔΕΠ επιθυμούν να ενημερωθούν και να λάβουν τεχνικές συμβουλές σχετικά με τις υπηρεσίες υποστήριξης η-μάθησης και παραγωγής πολυμέσων που προσφέρονται στα ΑΕΙ και ΑΤΕΙ. Αναλυτικότερα, απευθύνεται σε όσα μέλη ΔΕΠ επιθυμούν να μάθουν:

  • Πως να διαθέτουν τα μάθηματά τους στο Διαδίκτυο μέσω της πλατφόρμας e-class.
  • Πως να εκπέμψουν ζωντανά τις διαλέξεις τους στο Διαδίκτυο.
  • Πως να βιντεοσκοπηθούν οι διαλέξεις τους και διατεθούν στο διαδίκτυο ή πως να παράγουν οπτικοακουστικό υλικό στο εργαστήριο τους. Τεχνικά (επεξεργασία βίντεο κ.α.) και σκηνοθετικά θέματα.
  • Ποιες οι δυνατότητες τηλεδιάσκεψης και σύγχρονης τηλεκπαίδευσης στα ΑΕΙ και ΑΤΕΙ και πως μπορούν να αξιοποιηθούν από τα μέλη ΔΕΠ.
Κωδικός: NOC143
Σχολή - Τμήμα: Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -