Εισαγωγή στο Λειτουργικό Σύστημα Ms Windows XP

Ομάδα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης

Περιγραφή

Εισαγωγικό Κείμενο

Η χρήση ενός υπολογιστή είναι δυνατή όταν στην κύρια μνήμη RAM εκτελείται ένα λειτουργικό σύστημα. Όταν ο υπολογιστής είναι εκτός λειτουργίας το λειτουργικό σύστημά του και τα άλλα προγράμματα που είναι εγκατεστημένα σε αυτόν, βρίσκονται αποθηκευμένα στο σκληρό δίσκο. Με την εκκίνηση του υπολογιστή το λειτουργικό σύστημα φορτώνεται αυτόματα από το σκληρό δίσκο στη μνήμη RAM.

Τα Windows XP είναι η τελευταία έκδοση του λειτουργικού συστήματος της Microsoft, των Microsoft Windows. Κυκλοφορούν σε δύο εκδόσεις: τα Windows XP Home Edition και τα Windows XP Professional Edition.

Κωδικός: NOC140
Σχολή - Τμήμα: Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου

Ανακοινώσεις

  • Δευτέρα, 05 Δεκεμβρίου 2005
  • Δευτέρα, 05 Δεκεμβρίου 2005