Εισαγωγή στη χρήση Βάσεων Δεδομένων (MS Access)

Ομάδα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης

Περιγραφή

Εισαγωγικό κείμενο: Εδώ θα μάθετε να: 

  • Χρησιμοποιείτε την Microsoft Access 2000.
  • Δημιουργείτε βάσεις δεδομένων
  • Εισάγετε και να επεξεργάζεστε βάσεις δεδομένων
  • Θέτετε ερωτήματα σε βάσεις δεδομένων
  • Δημιουργείτε και να επεξεργάζεστε φόρμες
  • Δημιουργείτε και να εκτυπώνετε αναφορές
  • Προσαρμόζετε τα πεδία και τους πίνακες
  • Εισάγετε στην Access δεδομένα από άλλες εφαρμογές.
Κωδικός: NOC136
Σχολή - Τμήμα: Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου

Ανακοινώσεις

  • Πέμπτη, 01 Δεκεμβρίου 2005
  • Πέμπτη, 01 Δεκεμβρίου 2005