Δημιουργία Ηλεκτρονικών Παρουσιάσεων (MS PowerPoint)

Ομάδα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης

Περιγραφή

Εισαγωγικό κείμενο: Τα σύγχρονα προγράµµατα δηµιουργίας και προβολής παρουσιάσεων όπως το PowerPoint, σας δίνουν τη δυνατότητα για δηµιουργία :

  •  ∆ιαφανειών Α4 που προβάλλονται από προβολέα – διαφανοσκόπιο (Overhead projector).
  •  Slides 35χιλ. που προβάλλονται από συσκευή προβολής slides.
  •  Σηµειώσεις αναφοράς για τον οµιλητή
  •  Σηµειώσεις για το ακροατήριο
Κωδικός: NOC135
Σχολή - Τμήμα: Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου

Ανακοινώσεις

  • Πέμπτη, 01 Δεκεμβρίου 2005
  • Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2005