Μετάδοση διαλέξεων από το αμφιθέατρο "Αριστοτέλης"

Ομάδα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης

Περιγραφή


Προκειμένου να υποβάλλετε ερωτήσεις στον ομιλητή, επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο Κουβέντα.

Κωδικός: NOC133
Σχολή - Τμήμα: Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου