Εισαγωγή στα Υπολογιστικά Φύλλα (MS Excel)

Ομάδα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης

Περιγραφή

Εισαγωγικό σημείωμα:
Τo Microsoft Excel 2002 είναι το πιο δημοφιλές πρόγραμμα υπολογιστικών φύλλων και έχει σχεδιαστεί για το λειτουργικό περιβάλλον των Microsoft Windows. Με το πρόγραμμα αυτό μπορούμε να εκτελούμε διάφορες εργασίες, όπως: επεξεργασία δεδομένων, εκτέλεση απλών και πολύπλοκων αριθμητικών πράξεων, ταξινόμηση δεδομένων, δημιουργία γραφημάτων, καθώς και πολλές άλλες πιο πολύπλοκες εργασίες.

Κωδικός: NOC130
Σχολή - Τμήμα: Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου

Ανακοινώσεις

  • Πέμπτη, 01 Δεκεμβρίου 2005
  • Πέμπτη, 28 Ιουλίου 2005