Η μουσική στη νεωτερική σκέψη

Μάρκος Τσέτσος

Περιγραφή

Από τα μέσα του 18ου αιώνα έως τις μέρες μας, η μουσική αποτελεί ένα από τα προνομιακά αντικείμενα της σκέψης. Αντικείμενο διένεξης για τους φιλοσόφους, έμπνευσης για τους ποιητές, προβληματισμού για τους ίδιους τους μουσικούς, συνθέτες και θεωρητικούς, θέμα αναφοράς για πολλούς λογοτέχνες και ένθερμων συζητήσεων για τους κριτικούς της μουσικής και όχι μόνο. Τις περιπέτειες της νεωτερικής σκέψης για τη μουσική θα παρακολουθήσει το σεμινάριο, μέσα από την επιλογή, την ανάλυση και τον κριτικό σχολιασμό κειμένων από τις περιοχές της φιλοσοφίας και της αισθητικής, της θεωρίας, ιστορίας και κριτικής της μουσικής, της αρθρογραφίας και επιστολογραφίας των ίδιων των συνθετών. Απώτερος σκοπός του σεμιναρίου είναι η τεκμηριωμένη ανακατασκευή σημαντικών συζητήσεων που ιστορικά έλαβαν χώρα γύρω από ζητήματα μείζονος σημασίας για την κατανόηση της ιδιαίτερης αυτής τέχνης.

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις