Σεμινάριο: Η αρχαιοελληνική λύρα ως εργαλείο διδασκαλίας της μουσικής στην α΄βάθμια εκπαίδευση

Στέλιος Ψαρουδάκης, Σμαράγδα Χρισοστόμου

Περιγραφή

Το σεμινάριο αυτό έχει ως στόχο τη διερεύνηση των δυνατοτήτων της αρχαιοελληνικής λύρας (νυκτής λύρας) ως εργαλείο για τη διδασκαλία εννοιών, γνώσεων και δεξιοτήτων του μαθήματος της μουσικής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει μαθήματα στα οποία οι φοιτητές θα γνωρίσουν από κοντά τη λύρα, τους τρόπους κατασκευής, τα υλικά και τις διαστάσεις της μέσα από τα αρχαία κείμενα και ευρήματα. Στη συνέχεια θα έχουν την ευκαιρία να επεξεργαστούν πιθανούς τρόπους και υλικά κατασκευής και να κατασκευάσουν το δικό τους όργανο.

Στο δεύτερο μέρος του σεμιναρίου θα διερευνηθούν οι δυνατότητες που προσφέρει η κατασκευή και η χρήση της λύρας μέσα σε μια σχολική τάξη του δημοτικού σχολείου για τη διδασκαλία του μαθήματος της μουσικής. Θα ληφθεί υπόψη το υπάρχον αναλυτικό πρόγραμμα καθώς και οι αρχές της διαθεματικής προσέγγισης προκειμένου να διαμορφωθούν διδακτικές προτάσεις που θα αφορούν την πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

Ημερολόγιο