Εισαγωγή στις Νέες Τεχνολογίες και Εργαστηριακές Εφαρμογές

Μουρλάς Κων/νος

Περιγραφή

 


 

Εισαγωγή στις Νέες Τεχνολογίες και

 

Εργαστηριακές Εφαρμογές

 

H επίσημη ιστοσελίδα του μαθήματος

 

βρίσκεται στον παρακάτω σύνδεσμο:

 

 

http://www.media.uoa.gr

 

/lectures/introNT/index.html

 

Κωδικός: MEDIA102
Σχολή - Τμήμα: Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης » Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Ημερολόγιο