η φυσική στην απεικόνιση με ακτίνες-Χ

σοφία κόττου

Περιγραφή

η φυσική στην απεικόνιση της ακτινολογίας (ακτινογραφία και ακτινοσκόπηση) και η ποιότητα εικόνας

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -