ΚΛΙΝΙΚΟΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΧΝΟΤΕΡΩΝ ΚΑΚΟΗΘΩΝ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Περιγραφή

 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: <<ΚΛΙΝΙΚΟΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΧΝΟΤΕΡΩΝ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ>>

 

   Το κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα <<Κλινικοπαθολογοανατομική προσέγγιση των συχνότερων νεοπλασμάτων>> διοργανώνεται από το Α’ Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται και στα δύο εξάμηνα (εαρινό & χειμερινό), στο χώρο του εργαστηρίου (στο αμφιθέατρο Παθολογικής Ανατομικής ή στην Αίθουσα Σεμιναρίων-Μουσείο του Εργαστηρίου ανάλογα με τη διαθεσιμότητα του χώρου). Πρόκειται για 13 καθημερινές διαλέξεις  (ώρα 15.00-16.30) οι οποίες πραγματοποιούνται μέσα σε χρονικό διάστημα 3 διδακτικών εβδομάδων.

   Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, οι φοιτητές θα διδαχθούν την κλινικοπαθολογοανατομική προσέγγιση των συχνότερων  νεοπλασμάτων καλοήθων και κακοήθων, με έμφαση στα κακοήθη. Σκοπός του μαθήματος αφενός είναι η ανάπτυξη της ικανότητας συνεκτίμησης των επιδημιολογικών δεδομένων, των κλινικών παραμέτ

Περισσότερα  

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις