Θεωρία Συνόλων (ΜΠ Μαθηματικού και ΜΠ Α.Λ.Μ.Α.)

Δημήτριος Θηλυκός

Περιγραφή

- Το μάθημα δεν διαθέτει περιγραφή -

Προτεινόμενα συγγράμματα

1) Σημειώσεις στη Συνολοθεωρία, Γιάννης Ν. Μοσχοβάκης. Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα https://www.math.ucla.edu/~ynm/lectures/g.pdf

Ημερολόγιο