Μαθηματικά Ι (104) /ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ

Ε. Αθανασιάδου-Κόττα (2015-2016), Λεώνη Ευαγγελάτου-Δάλλα και Μιχάλης Δρακόπουλος (2016-2017), Απόστολος Μπουρνέτας και Γιώργος Χαλικιάς (2017-18)

Περιγραφή

Στην ηλεκτρονική τάξη, στα έγγραφα, υπάρχουν Σημειώσεις και Πληροφορίες για το μάθημα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι.

Επίσης υπάρχει το Υλικό του μαθήματος Μαθηματικά ΙΙΙ, παλαιού προγράμματος σπουδών.

ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι  http://www.chem.uoa.gr/wp-content/uploads/publications/department/pdf/odhgos_2016-17.pdf (Σελίδα 61)

104. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι (υποχρεωτικό, 6-0, 10 π.μ.) Παραδόσεις: Δευτέρα 9 - 11 πμ (Α15), Τετάρτη 11-1 μμ ( Α15) και Παρασκευή 9 - 11 πμ (ΦΜ3) Διδάσκων: Λ. Ευαγγελάτου-Δάλλα, Καθηγήτρια, Μ. Δρακόπουλος, Επίκ. Καθηγητή

Περιεχόμενο μαθήματος: Πραγματικοί αριθμοί. Γενικά περί συναρτήσεων. Ακολουθίες και σειρές πραγματικών αριθμών. Πραγματικές συναρτήσεις μιάς πραγματικής μεταβλητής: όρια, συνέχεια, παράγωγος, ολοκλήρωμα, μελέτη συνάρτησης. Διαφορικές εξισώσεις. Γραμμικές διαφορικές εξισώσεις α΄τάξης. Διαφορικές εξισώσεις Bernoulli. Γραμμικές διαφορικές εξισώσεις β΄τάξης με σταθερούς συντελεστές. Γενική λύση γενικής δ.ε. β΄ τάξης.Η μέθοδος των προσδιοριστέων συντελεστών. Εισαγωγή στο χώρο Rn. Συναρτ

Περισσότερα  

Ανακοινώσεις