Μαθηματικά Ι (104) /ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ

Ε. Αθανασιάδου-Κόττα (2015-2016), Λεώνη Ευαγγελάτου-Δάλλα και Μιχάλης Δρακόπουλος (2016-2017), Απόστολος Μπουρνέτας και Γιώργος Χαλικιάς (2017-18)

Περιγραφή

Στην ηλεκτρονική τάξη, στα έγγραφα, υπάρχουν Σημειώσεις και Πληροφορίες για το μάθημα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι.

Επίσης υπάρχει το Υλικό του μαθήματος Μαθηματικά ΙΙΙ, παλαιού προγράμματος σπουδών.

ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι  http://www.chem.uoa.gr/wp-content/uploads/publications/department/pdf/odhgos_2016-17.pdf (Σελίδα 61)

104. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι (υποχρεωτικό, 6-0, 10 π.μ.) Παραδόσεις: Δευτέρα 9 - 11 πμ (Α15), Τετάρτη 11-1 μμ ( Α15) και Παρασκευή 9 - 11 πμ (ΦΜ3) Διδάσκων: Λ. Ευαγγελάτου-Δάλλα, Καθηγήτρια, Μ. Δρακόπουλος, Επίκ. Καθηγητή Ιστοσελίδα μαθήματος: http://eclass.uoa.gr/courses/MATH440 Περιεχόμενο μαθήματος: Πραγματικοί αριθμοί. Γενικά περί συναρτήσεων. Ακολουθίες και σειρές πραγματικών αριθμών. Πραγματικές συναρτήσεις μιάς πραγματικής μεταβλητής: όρια, συνέχεια, παράγωγος, ολοκλήρωμα, μελέτη συνάρτησης. Διαφορικές εξισώσεις. Γραμμικές διαφορικές εξισώσεις α΄τάξης. Διαφορικές εξισώσεις Bernoulli. Γραμμικές διαφορικές εξισώσεις β΄τάξης με σταθερούς συντελεστές. Γενική λύση γενικής δ.ε. β΄ τάξης.Η μέθοδος των προσδιοριστέων συντελεστών. Εισαγωγή στο χώρο Rn. Συναρτήσεις πολλών μεταβλητών. Ορια. Συνέχεια. Μερικές παράγωγοι. Κλίση. Κατευθυνόμενη παράγωγος. Κρίσιμα σημεία. Μερικές παράγωγοι δεύτερης τάξης. Εσσιανός πίνακας.Τοπικά ακρότατα. Κριτήριο χαρακτηρισμού κρίσιμων σημείων. Διπλά ολοκληρώματα, πολικός μετασχηματισμός, αλλαγή τάξης ολοκλήρωσης. Τριπλά ολοκληρώματα, κυλινδρικός μετασχηματισμός. Επικαμπύλια ολοκληρώματα α΄και β’ είδους. Εφαρμογές: υπολογισμός έργου διανυσματικού πεδίου. Διανυσματική ανάλυση (διαφορικοί τελεστές). Θεώρημα Green. Συγγράμματα: 1) Γενικά Μαθηματικά, Τόμος Ι (Απειροστικός Λογισμός), Χ. Ε. Αθανασιάδης, Ε. Μ. Γιαννακούλιας, Σ. Χ. Γιωτόπουλος, Συμμετρία, Αθήνα, 2009. 2) Εφαρμοσμένος Απειροστικός Λογισμός, Λ. Ν. Τσίτσας, Συμμετρία, Αθήνα, 2003. 3) Απειροστικός Λογισμός, Τόμος Ι, R. Finey, M. Weir, F. Giordano, Παν/κες Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο, 2005. 4) Σημειώσεις: Διαφορικές Εξισώσεις , Χ.Ε. Αθανασιάδης.

Κωδικός: MATH440
Σχολή - Τμήμα: Χημείας » Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Ανακοινώσεις