ΑΝΑΛΥΣΗ Ι ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Χαράλαμπος Τσίτουρας

Περιγραφή

Αριθμοί (φυσικοί, ρητοί, άρρητοι) και το πεδίο των πραγματικών αριθμών.

Εισαγωγή στους μιγαδικούς αριθμούς και σύνδεση με την τριγωνομετρία.

Φραγμένα σύνολα αριθμών, Ανώτερο και Κατώτερο όριο. Ακολουθίες, Σειρές, Σύγκλιση δυναμοσειρών. Συνεχείς συναρτήσεις και ιδιότητές τους.

Διαφόριση, Θεώρημα της μέσης τιμής, Ακρότατα συναρτήσεων και το Θεώρημα Taylor, Θεμελιώδεις συναρτήσεις. Ολοκλήρωμα (άνω και κάτω πέρας ολοκληρώματος), Μέθοδοι υπολογισμού ολοκληρωμάτων, Προσέγγιση ορισμένων ολοκληρωμάτων. Συστήματα συντεταγμένων. Διανύσματα,

Εσωτερικό και Εξωτερικό γινόμενο, Διανυσματικές συναρτήσεις στο επίπεδο και στον χώρο, Πράξεις διανυσμάτων.

Κωδικός: GEN107
Σχολή - Τμήμα: Γενικό Τμήμα » Λοιπά

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις