ΜΔΕ515 Συστήματα Βάσεων Δεδομένων

Αλέξης Δελής

Περιγραφή
Έλεγχος συνδρομικότητας (σειριοποιησιμότητα, διφασικό κλείδωμα, αισιόδοξος έλεγχος συνδρομικότητας, ειδικοί αλγόριθμοι για Β+ δένδρα), Ανάκαμψη (αλγόριθμος προενημερωμένου ημερολογίου και ειδικότερα ο αλγόριθμος ARIES), Βελτιστοποίηση και Επεξεργασία Επερωτήσεων (αλγόριθμοι ζεύξης με κατακερματισμό και συγχώνευση σάρωση παρουσία μεγάλης μνήμης, αλγόριθμος βελτιστοποίηση βασισμένος στον δυναμικό προγραμματισμό, πιθανοτικοί αλγόριθμοι βελτιστοποίησης, χρήση ιστογραμμάτων για στατιστική προσέγγιση δεδομένων), Πολυδιάστατες Δομές Δεδομένων (R- δένδρα), Διαχείριση Ενδιάμεσης Μνήμης (αλγόριθμοι αντικατάστασης σελίδων ανάλογα με την μορφή προσπέλασης των δεδομένων), Παράλληλες και Κατανεμημένες Βάσεις Δεδομένων (έλεγχος συνδρομικότητας δια ψήφου, διφασική επικύρωση, αλγόριθμοι ζεύξης σε κατανεμημένο περιβάλλον, η μηχανή βάσεων δεδομένων GAMMA, μελλοντικές εξελίξεις στις παράλληλες βάσεις δεδομένων) και Αντικειμενοστρεφείς Βάσεις Δεδομένων (στοιχεία αντικειμενοσχεσιακών βάσεων δεδομένων.
Συμπληρωματικά Στοιχεία:
Μόνιμη σελίδα στο URL http://cgi.di.uoa.gr/~ad/MDE515/index.html

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -