Κ22: Λειτουργικά Συστήματα (Τμήμα Δελή) (F120 - K22)

Αλέξης Δελής

Περιγραφή
Ο σκοπός αυτού του μαθήματος είναι να εξετάσει τις βασικές ιδέες και αρχές των Λειτουργικών Συστημάτων (ΛΣ). Υπηρεσίες, διεργασίες, συγχρονισμός, διαχείριση μνήμης, συστήματα αρχείων, είσοδος και έξοδος καθώς και αδιέξοδα θα παρουσιαστούν. Το διάφορα τμήματα λειτουργικών συστημάτων θα συζητηθούν σε σχέση με την λειτουργία, την δομή και την υλοποίησή τους. Βασικές πολιτικές για την κατανομή πόρων θα εξεταστούν. Επίσης, το μάθημα περιλαμβάνει ένα αριθμό από προγραμματιστικές ασκήσεις. Γενικά, η εργασία που χρειάζεται για την επιτυχή ολοκλήρωσή του μαθήματος πρέπει να είναι συνεχής στην διάρκεια του εξαμήνου και οι υποχρεώσεις του μαθήματος απαιτούν συνέπεια. Η γλώσσα C (η και η C++ ) και το περιβάλλον Unix (Solaris 10 / Ubuntu) θα χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση των ασκήσεων. Το αποτέλεσμα της προγραμματιστικής δουλειά σας θα πρέπει να τρέχει στα Unix Workstations του τμήματος. Θα πρέπει να γνωρίζετε πολύ καλά Δομές Δεδομένων, και να έχετε ευχέρεια με Αλγορίθμους και Αρχιτεκτονική Υπολ
Περισσότερα  
Προστατεύονται όλα τα δικαιώματα
Συμπληρωματικά Στοιχεία:
Η μόνιμη σελίδα του μαθήματος βρίσκεται στο URL http:// www.di.uoa.gr/~ad/OSdir/

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -