Κοινωνικές παράμετροι της εκπαιδευτικής διαδικασίας

Αλεξάνδρα Βασιλοπούλου

Περιγραφή

Στο μάθημα αυτό παρέχονται τα βασικά θεωρητικά εργαλεία για την ανάλυση διαφορετικών παιδαγωγικών πρακτικών εντός και εκτός του επίσημου εκπαιδευτικού θεσμού, με ιδιαίτερη έμφαση στον χώρο της εκπαίδευσης και της αγωγής στην προσχολική και πρωτοσχολική ηλικία. Μέσα από τη θεωρία των παιδαγωγικών πρακτικών του Basil Bernstein μελετώνται οι ταξικές παραδοχές των πρακτικών, η παιδαγωγική σχέση, ζητήματα εξουσίας, κοινωνικού και συμβολικού ελέγχου, το πεδίο της σχολικής γνώσης και της επικοινωνίας, καθώς και η σύνδεση μικρο-μακρο επιπέδου στη μελέτη της κοινωνικής και εκπαιδευτικής ανισότητας. Το μάθημα περιλαμβάνει διαλέξεις, μελέτη θεωρητικών κειμένων και ερευνητικών προεκτάσεων, καθώς και παρουσιάσεις ανάλυσης παιδαγωγικών πρακτικών από τις/τους φοιτήτριες/ες.

 

Κωδικός: ENL131
Σχολή - Τμήμα: Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία » Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις