Παγκόσμια Οικονομική Ανισορροπία

Νικολίνα Κωστελέτου

Περιγραφή

Σκοπός αυτής της θεματικής ενότητας είναι η εξοικείωση με τη βιβλιογραφία και την προβληματική σχετικά με τα αίτια και τις συνέπειες  των παγκοσμίων οικονομικών ανισορροπιών. Επειδή οι ανισορροπίες του εξωτερικού τομέα θεωρήθηκαν σε μεγάλο βαθμό -  υπεύθυνες για την πρόσφατη οικονομική κρίση, το ζήτημα αυτό έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον τόσο των θεωρητικών οικονομολόγων όσο και των ασκούντων οικονομική πολιτική: οι παγκόσμιες ανισορροπίες αποτελούν επαναλαμβανόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης των συναντήσεων των υπευθύνων οικονομικής πολιτικής των G20, από το 2008 . Οι οικονομικές ανισορροπίες της πρώτης δεκαετίας του 2000, αποτυπώνονται στα υπερβολικά ελλείμματα ή πλεονάσματα του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών που συσσωρεύονται στον εξωτερικό τομέα ορισμένων χωρών. Το παγκόσμιο έλλειμμα, ως άθροισμα των επιμέρους ελλειμμάτων χωρών, κυριαρχείται από τις ΗΠΑ. Ενώ, στο παγκόσμιο πλεόνασμα για πρώτη φορά καταγράφεται η δυναμική πορεία της οικονομίας της Κίνας και άλλων χωρών της ΝΑ Ασίας

Περισσότερα  

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις