Εναλλακτικές μορφές εκπαιδευτικής αξιολόγησης

Βασίλειος Τσάφος

Περιγραφή

Στόχος του μαθήματος είναι να προσεγγίσουν οι φοιτητές/τριες την έννοια της εκπαιδευτικής αξιολόγησης, τα είδη της  και τις παιδαγωγικές τους συνεπαγωγές. Σε αυτό το πλαίσιο θα παρουσιασθούν οι εναλλακτικές μορφές της εκπαιδευτικής αξιολόγησης (περιγραφική αξιολόγηση, αυτοαξιολόγηση, ετεροαξιολόγηση, portfolio…) και το πλαίσιο παιδαγωγικών αρχών που τις διέπουν. Στο μάθημα θα παρουσιάζονται και θα αναλύονται συγκεκριμένα παραδείγματα εναλλακτικής εκπαιδευτικής αξιολόγησης με εστίαση στην προσχολική αγωγή. Η αξιολόγηση των φοιτητών/τριών θα βασιστεί σε εργασία και εξετάσεις.

Κωδικός: ECD293
Σχολή - Τμήμα: Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία » Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις