Εικόνες του Σωματος και του Φύλου στο Σύγχρονο Πολιτισμό: Τέχνη, Μέσα, Νέες Τεχνολογίες

Δημήτρης Παπαχαραλάμπους

Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος είναι να προσφέρει μια γενική  επισκόπηση της αναπαράστασης του σώματος και του φύλου στην τέχνη, στα ΜΜΕ και κυρίως στον κινηματογράφο. Πέρα  από έναν κύκλο εισαγωγής στη θεωρητική διάσταση του  ζητήματος, εξετάζονται συγκεκριμένα κινηματογραφικά  παραδείγματα απεικόνισης του κοινωνικού φύλου,της παράστασης δασκάλου και μαθητή, του τεχνητού-μηχανικού σώματος, του ερωτικού σώματος, του πάσχοντος σώματος, του κωμικού σώματος, του σώματος στην αστυνομική ταινία και της σχέσης σώματος και πόλης. Κάθε μάθημα συνοδεύεται από την προβολή και την ανάλυση αποσπασμάτων από κινηματογραφικά έργα. Χορηγείται σχετική βιβλιογραφία, καθώς και ένα σώμα κειμένων (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή) στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. Oι φοιτητές καλούνται να εκπονήσουν εργασία η οποία, εστιάζοντας σε συγκεκριμένα έργα, θα αναπτύξει και θα επεκτείνει τους προβληματισμούς που γέννησε η διαδικασία του μαθήματος. Επίσης, σε κάθε εκπαιδευτική συνεδρία ομάδα φοιτητών παρουσιάζει επιλεγμένες σ

Περισσότερα  

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -