ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΣΚΕΨΗ

Δήμητρα Κατή

Περιγραφή

 

Eπιλεγόμενο κατά προτίμηση για 3ο και 4ο έτος

 

Περιεχόμενο μαθήματος:

 1. Εισαγωγή στη μελέτη του πώς  σχετίζεται η γλώσσα και η νόηση  
 • Κύριο ζητούμενο  μαθήματος:  πώς διαπλάθεται ο νους – και ειδικότερα η σκέψη - από τη γλώσσα;
 • Ιστορική αναδρομή  στις προσεγγίσεις του  ρόλου της γλώσσας στο νου, δηλ.  σε διεργασίες αντίληψης, μνήμης, σκέψης κλπ. 
  • Εξελίξεις στη φιλοσοφία
  • Εξελίξεις στην επιστήμη
 • Επιμερισμός του ερωτήματος για το γνωσιακό ρόλο της γλώσσας  (π.χ. η γλώσσα εν γένει ή κάθε συγκεκριμένη γλώσσα;)

 

2.  Τί είναι γλώσσα και τί είναι      νόηση;   Το πώς περιγράφουμε τη   γλώσσα και τη νόηση καθορίζει τις θέσεις μας για τη σχέση τους.

 • Θεωρίες και περιγραφές της νόησης
 • Θεωρίες και περιγραφές της γλώσσας

 

 1. Καθορίζει η γλώσσα τις   νοητικές δυνατότητες του ανθρώπου;  (Σημειωτική σχετικότητα)
 • Η γλώσσα ως αγωγός της σκέψης που εξυπηρετεί μόνο την επικοινωνία
 • Η γλώσσα ως μέσο σκέψης και όχι μόνο επικοινωνίας

 

 1. Αντιλαμβανόμαστε και σκεφτόμαστε    διαφορετικά ανάλογα με τ
Περισσότερα  

Ανακοινώσεις