Το παιδαγωγικό πλαίσιο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για την Aειφόρο Aνάπτυξη

Ευγενία Φλογαΐτη

Περιγραφή

- Το μάθημα δεν διαθέτει περιγραφή -

Κωδικός: ECD243
Σχολή - Τμήμα: Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία » Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις